Co nás zřejmě nemine ve světě daní

Co nás zřejmě nemine ve světě daní

V současné době je ve sněmovně v legislativním procesu vládní návrh zákona, který novelizuje vybrané právní předpisy z oblasti daní. Jedná se o tzv. daňový balíček pro rok 2019. Případné schválení tohoto zákona bude mít nezanedbatelný dopad na mnoho daňových oblastí. Proto se této novele budeme podrobněji věnovat v minisérii článků, kterou pro vás aktuálně připravujeme.

Za jednu z nejzásadnějších změn považujeme transpozici směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD neboli Anti Tax Avoidance Directive), která se odráží zejména v zákoně o daních z příjmů, a to hned v několika bodech.

Prvním z nich je omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, ze kterého vyplývá, že nákladové úroky budou uznávány jako daňový náklad jen do celkové výše 80 milionů Kč nebo 30 % EBITDA, přičemž platí vyšší z obou částek.

Další novinkou je zavedení daně z přemístění majetku beze změny vlastnictví. Pokud se daňový rezident jednoho státu rozhodne převést svůj majetek na svou provozovnu v jiném státě, bude se muset nově vypořádat s touto daní, která může v určitých případech pro poplatníka znamenat značnou zátěž.

Na pozoru by se měli mít i poplatníci, kteří mají v zahraničí provozovnu nebo tam nějakou společnost ovládají. Těm může v budoucnu za jistých podmínek vzniknout povinnost zdanit v České republice zisky, které vznikly v zahraničí, a sice tuzemskou sazbou.

Z novely také vyplývá nová oznamovací povinnost při výplatě osvobozených příjmů do zahraničí, která bude pro poplatníky znamenat další administrativní zátěž.

Nemalých změn se dočká i zákon o dani z přidané hodnoty. Pro plátce DPH bude jistě pozitivní změnou rozšíření možností, jak se dostat zpět k odvedenému DPH z plnění, za které mu jeho odběratel nezaplatil.

Daň z přidané hodnoty také nově zavádí termíny jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery). Pro ty jednoúčelové (ty, u kterých je předem dostatečně známo plnění) budou při výběru DPH uplatňována podobná pravidla jako pro dodání zboží a služeb, na které se tyto poukazy vztahují.

Těmto a dalším novinkám, které daňový balíček pro rok 2019 v případě svého schválení přinese, se budeme podrobněji věnovat v následujících článcích. A budeme pro vás samozřejmě monitorovat také celý proces schvalování tohoto zákona.