Digitální daň? Záplata, která neobstojí

Digitální daň? Záplata, která neobstojí

Vláda se chystá – po vzoru Francie nebo Rakouska – zavést digitální daň, která by donutila Google, Facebook a další internetové giganty platit daně z tuzemských reklamních příjmů v České republice. Nová daň, konstruovaná velmi jednoduše jako procento z obratu, by fungovala podobně jako daň spotřební. Andrej Babiš a ministryně Schillerová by si představovali 3 až 5 %, předseda KSČM Vojtěch Filip velkodušně prohlásil, že „začínal na 7 %, ale je ochoten jít na 5 %“. Taxa by měla podle vládních propočtů přinést do státní pokladny až tři miliardy korun navíc. Nicméně tudy cesta nevede, respektive by určitě vést neměla. Navrhovaná daň bude ze své podstaty merkantilistická, diskriminační a nesystémová.

Jestliže zavedeme daň z obratu digitální reklamy, je tu jasné zadání, aby ji platily právě jen zahraniční firmy, jako jsou Google, Facebook, Amazon a Apple (souhrnně označované jako GAFA), a nikoliv třeba domácí Seznam. Ten jim v českém prostředí co do příjmů z reklamy úspěšně konkuruje, v České republice ovšem na rozdíl od GAFA každoročně odvádí korporátní daň ve výši 250 milionů korun. Zcela logicky zde není zájem uvalit na tuto českou společnost další odvody v podobě digitální daně. Evropští politici, včetně těch našich, si tedy lámou hlavu, jak to vymyslet, aby platili právě jen američtí giganti, zatímco domácích firem by se digitální daň nedotkla. To se ve slušné tržně kapitalistické společnosti nedělá a není divu, že s tím Američané mají problém.

Plánovaná daň má ještě další háček: Konstrukcí se blíží spotřební dani, a je tedy zřejmé, kdo ji ve výsledku zaplatí. Promítne se do zvýšené ceny, kterou za reklamu zaplatí spotřebitel. V navýšení cen reklamy může GAFA zabránit jedině konkurence. Tu ve většině zemí nemá, ovšem v České republice je situace jiná. Je tu výše jmenovaný český „gigant“, a o to víc bude vláda motivována uchránit ho před dvojím zdaněním a vyjmout z povinnosti odvádět digitální daň. Pokud domácí internetová firma reklamu nezdraží, GAFA se bude snažit ceny udržet také a novou daň odvést ze svého zisku.

Určitě je spravedlivé, aby byl byznys GAFA v Evropě podroben dani a zbaven neoprávněné konkurenční výhody. Díky irskému příhraničnímu uspořádání tyto firmy platí v rámci Evropy daně pouze v Irsku, a to v téměř nulové sazbě 0,3 %. Ovšem na skutečné řešení si počkáme, a to minimálně několik let. Musí se změnit mezinárodní systém korporátní daně, který podobné absurdnosti umožňuje v důsledku toho, že je založen na principu fyzické přítomnosti. Jestliže je Google fyzicky přítomen pouze v Irsku a Google Ireland fakturuje veškerou evropskou reklamu, bude platit korporátní daň pouze tam a nikde jinde. Jako možné řešení se nabízí zavést zdanění na základě zdroje zisků. GAFA by pak platila korporátní daň tam, kde zisky z reklamy reálně vznikají. Přenastavit systém na úrovni OECD je ale práce na mnoho let a zatím jsme sotva začali. Přitom už před deseti lety bylo jasné, že se realita proměnila a princip fyzické přítomnosti zastaral. Záplaty nám nepomůžou – nezbývá, než se pustit do skutečné práce.