Pozor na vnitroskupinové služby!

Pozor na vnitroskupinové služby!

Před časem Nejvyšší správní soud publikoval pod spisovou značkou 10 Afs 93/2021-69 rozsudek ve věci společnosti STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. týkající se daňové uznatelnosti nákladů spojených s tzv. vnitroskupinovými službami. Konkrétně šlo o tři okruhy služeb: poradenské služby pro výrobupodpůrné služby v oblasti HR, IT, prodeje,…

Konsolidační balíček a jeho dopady

Konsolidační balíček a jeho dopady

Poslanecká sněmovna schválila dne 13.10. v třetím čtení balíček novel zákonů ke konsolidaci veřejných rozpočtů (dále jen “Konsolidační balíček”) a postoupila ho k projednání Senátu. Přes některé dílčí výhrady senátorů se očekává, že balíček bude schválen v předloženém znění. Podobný přístup se dá očekávat i…