Protikrizová opatření v oblasti ekonomiky - update 31.3.2020 - 01:00

Protikrizová opatření v oblasti ekonomiky - update 31.3.2020 - 01:00

Dnes zasedala vláda a očekávali jsme, že projedná metodiku poskytování podpory v rámci programu Antivirus tzv. kurzarbeitu. Vláda odložila projednávání tohoto bodu na dnešek, úterý 31.3., stejně jako projednání návrhu ministryně Schillerové na podporu krizí zasažených živnostníků ve výši 15 tisíc Kč měsíčně. Jako by vláda nevnímala nebo snad spíše nechtěla vnímat, že na její rozhodnutí čeká obrovské množství zaměstnavatelů, firem a živnostníků, kteří řeší otázku propustit či udržet své zaměstnance.

Tímto neustálým odkládáním závazného rozhodnutí o dostupné podpoře staví zaměstnavatele před nelehké dilema a možná sklidí ovoce svého nepochopitelného váhání ve formě skokového nárůstu nezaměstnanosti.

Ve stručnosti shrnu, o čem v současnosti vláda jedná a co je aktuálně nového:

 • program Antivirus, což je de facto modifikovaná forma “kurzarbeitu”- podpory státu zaměřené proti nárůstu nezaměstnanosti.
 • Podle poslední dostupné informace z twitterového účtu ministryně Maláčové byl program upraven a byly definovány 3 oblasti, podle kterých budou Úřady práce vyplácet kompenzace zaměstnavatelům na základě jejich žádostí.

  Více v tomto souboru – Antivirus_Maláčová.

  Kompenzace budou vypláceny pouze k již vyplaceným mzdám na základě žádostí zaměstnavatelů v průběhu dubna. Nelze je tedy použít k profinancování výplat. Je tedy nutné nejdříve vyplatit mzdy a odvody pojistného z vlastních zdrojů a následně žádat Úřad práce o podporu.

  Existuje opodstatněná obava, jakým způsobem a jak rychle budou tyto úřady schopny žádosti vyhodnotit.

  Výše náhrad by měla být zastropována na úrovni průměrné superhrubé mzdy v ekonomice ve výši 48.750 Kč, z čehož vyplývá maximální výše podpory v oblasti A u nuceně uzavřených provozů ve výši 39.000 Kč.

  Během dnešního dne bychom se měli dozvědět konečnou verzi. Zajímá nás i metodika podávání žádostí.

 • Přímá podpora OSVČ zasažených krizí ve výši 15.000 Kč měsíčně.
 • Návrh ministryně Schillerové projedná vláda dnes a měla by ho schvalovat Sněmovna 7.4.. Živnostníci by měli mít možnost čerpat podporu od dubna. Žádosti opět půjdou přes Úřady práce.

 • Odklad plateb nájemného na období 6 měsíců do září 20 a následné splácení ve splátkách po dobu 24 měsíců.
 • Návrh ministra Hamáčka a ministryně Schillerové zatím není na programu vlády. Nejsou známy detaily. Jde o velice problematický návrh, který může spustit dominový efekt platební neschopnosti.

 • Odklad splácení hypotečních, spotřebitelských a dalších úvěrů poskytnutých bankovními i nebankovními subjekty.
 • Návrh ministryně Schillerové a guvernéra Rusnoka, který byl sdělen prostřednictvím médií v neděli. Zatím nejsou známy podrobnosti. Nebyl projednán vládou. Rozsáhlé komentáře ze strany bank. Realizace návrhu je nejistá anebo se může výrazně lišit od medializovaného návrhu.

 • Zahájení příjmu žádostí v programu COVID II.
 • Jde o poskytování garancí na provozní úvěry do výše 15 milionů Kč. Nutno primárně žádat v komerčních bankách a následně u ČMZRB podat žádost o poskytnutí garance. Příjem žádostí bude zahájen 2.4.. Doporučujeme zahájit jednání o provozním úvěru s vaším bankéřem okamžitě.

  Dotace k úrokům pouze do výše 30% vyplácená ročně pozadu. Subjekty se sídlem v Praze či s provozovnami umístěnými v Praze nemohou žádat nebo musí žádost krátit.

 • Odložení platby záloh silniční daně a mýta
 • Zálohy na silniční daň splatné 15.4. a 15.7. lze bez sankcí posunout do 15.10. Výběr mýtného byl odložen o 3 měsíce.