Buďte připraveni na daňové změny v roce 2021 - materiály a záznam webináře

Buďte připraveni na daňové změny v roce 2021 - materiály a záznam webináře

Neměli jste možnost se našeho webináře zúčastnit online? Nevadí, máme pro Vás záznam i materiály ke stažení. Níže také naleznete slibované odpovědi na otázky.

Záznam webináře

Otázky a odpovědi

Zahrnuje se kompenzační bonus do vlastního příjmu manžela (tak aby si druhý z manželů mohl uplatnit slevu na dani podle §35ba)?

Ano, kompenzační bonus se do příjmů pro účely slevy na manžela dle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů započítává. Do vlastního příjmu manžela, na kterého se uplatňuje tato sleva, se nezapočítávají pouze taxativně vyjmenované případy příjmů, mezi které kompenzační bonus nelze podřadit.

Jaká je minimální mzda od r.2021 pro uplatnění slevy na dani na děti? a jak dlouho musí zaměstnanec pracovat, aby si slevu mohl uplatnit.

Minimální mzda se nevztahuje přímo na daňové zvýhodnění na dítě, ale daňový bonus. Pro jeho získání je nutné disponovat příjmy alespoň ve výši 6 násobku průměrné mzdy, což v roce 2021 představuje 91 200 Kč. U zaměstnanců je rozhodná výše mzdy sledována na měsíční bázi, tj posuzuje se hranice 7 600 Kč. V případě, že si zaměstnanec nechá provést roční zúčtování a nedosáhne ročních příjmů 91 200 Kč, již vyplacený daňový bonus nemusí vracet.

Může DPFO, která má datovou schránku, podat přiznání ve lhůtě 4 měsíců už za rok 2020?

Ano, můžete. Nové lhůty pro podání daňového přiznání jsou dle přechodného ustanovení účinné pro zdaňovací období končící 31.12. 2020 a později. Vzhledem k tomu, že pro všechny fyzické osoby je kalendářní rok i zdaňovacím obdobím, můžete své přiznání podat svou datovou schránkou do 3. května 2021, tj. ve lhůtě 4 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Lze u paušální daně na konci roku uplatnit odečet úroků?

Ne, nelze. Pokud splňujete podmínky pro paušální daň a vaše daňová povinnost je rovna paušální dani, nelze již úplatňovat žádné další slevy na dani ani odčitatelné položky. Je tedy potřeba individuálně zhodnotit, jestli je paušální daň výhodná. Alternativně je možné úroky z hypotéky uplpatnit jako nezdanitelnou část základu daně např. u manžela (při splnění podmínek).

Pokud vyplácíme zaměstnancům stravenky, můžeme je začít kombinovat i se stravenkovým paušálem?

Pokud máte na mysli kombinaci v jednom měsíci, v době přechodu ze stravenek na stravenkový paušál, tak ano. Nelze ovšem kombinovat obě možnosti najednou jako příspěvek na stravování u jedné 8 hodinové směny. Také bychom nedoporučovali uplatňovat tyto dvě možnosti u různých zaměstnanců a to zejména s ohledem na pracovně-právní předpisy (např. rovné zacházení).

Je možné ztrátu z roku 2019 uplatnit zpětně oproti zaplacené dani v roce 2018 a to společně s letošní ztrátou (2020)?

Vyměřenou ztrátu lze zpětně uplatnit pouze pro zdaňovací období, která skončila 30. června 2020 nebo později. Pro zdaňovací období od 1.1. 2019 do 31.12.2019 tak nelze ztrátu zpětně uplatnit.

Prezentace

Webinář Grinex