Zaměstnanecké akciové programy dostávají zelenou

Zaměstnanecké akciové programy dostávají zelenou

Zaměstnanecké akciové programy jsou bezesporu velice zajímavou, moderní a účinnou formou odměňování zaměstnanců. Známé jsou také pod zkratkou ESOP z anglického názvu “Employee Stock Option Plan

Nejde o nic nového, protože především za Atlantikem se zaměstnanci podílí různými formami na vlastnictví tisíců společností, které je zaměstnávají. Je zcela běžnou praxí, že zaměstnanci jsou odměňováni bezplatným či zvýhodněným prodejem akcií emitovaných jejich zaměstnavateli. Čím výše jsou zaměstnanci postaveni ve firemní hierarchii, tím více a častěji jsou odměňováni právě prostřednictvím akcií a opcí s nimi spojených.

Opce jsou často využívané při tvorbě motivačních programů. Zjednodušeně lze říci, že zaměstnanci je přislíbeno právo nakoupit akcie za zvýhodněnou cenu nebo je dokonce nabýt zdarma při splnění definovaného cíle. Může jít o dobu úspěšně strávenou v pracovním poměru, dosažení finančních nebo jinak kvantifikovaných cílů apod.

ESOP tedy motivuje tým k dosažení předem definovaných cílů a slaďuje zájem zaměstnanců a společníků na růstu tržní hodnoty firmy. ESOP také může umožnit odměňování členů týmu  za výhodnějších daňových podmínek.

Bohužel dosud byl hlavní překážkou širšího rozvoje tohoto nástroje nevýhodný postup zdanění v případě nákupu akcií za cenu nižší než je cena tržní. Ve způsobu zdanění nehraje roli zda je zvýhodněný nákup zaměstnancem výsledkem uplatnění jeho dříve získané opce nebo na bázi udělené slevy. Nepeněžní příjem plynoucí z takového nákupu je vždy zdaňován a zpojistněn na straně zaměstnance i zaměstnavatele jako nepeněžní mzda již v momentu, kdy zaměstnanec žádný příjem z nabytých akcií nemá.

Právě tento nedostatek odstraňuje novela zákona o dani z příjmů, kterou schválila sněmovna jako součást zákona měnícího některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Čekáme tedy již jen na projednání senátem a podpis prezidenta.

Novela odsouvá moment zdanění zvýhodněného pořízení akcií až do okamžiku, kdy jsou akcie nebo opce k nim prodány, převedeny nebo uplatněny. Tedy do momentu, kdy by měl zaměstnanec realizovat skutečný peněžitý příjem. Odklad zdanění je limitován lhůtou 10 let od nabytí. Novela obsahuje i některé výjimky, kdy ke zdanění dojde dříve, např. zaměstnanec ukončí výkon zaměstnání nebo zaměstnavatel vstoupí do likvidace.

Tyto výjimky jsou předmětem kritiky startupové komunity a opravdu mohou přinést komplikace, ale novela je jistě krokem správným směrem a umožní aplikovat nově ESOP v celé řadě firem.

Pokud zvažujete využití zaměstnaneckých akciových programů, neváhejte nám dát vědět. Rádi probereme možnosti a připravíme individuální návrh řešení ušitý na míru vašim požadavkům, tak jako u řady těchto programů, které jsme úspěšně realizovali v minulosti.