Zaměstnanecké benefity po novu

Zaměstnanecké benefity po novu

Jedna z největších změn, které přinesl konsolidační balíček se týká režimu zaměstnaneckých benefitů. Bohužel, rozhodně ne jednoduchý systém platný do konce roku 2023 se stává ještě složitějším. Každý zaměstnavatel, který své zaměstnance motivoval prostřednictvím tzv. benefitů a chce nadále pokračovat, by měl změnám věnovat maximální pozornost a na změny reagovat.

V první řadě je třeba pravděpodobně přizpůsobit systém benefitů novým podmínkám, aby se z původně motivačních benefitů nestala naopak nevítaná zátěž buď na straně zaměstnanců, zaměstnavatele nebo obou. Ideálně je třeba systém prodiskutovat se zaměstnanci, zda je o různé typy benefitů nadále zájem, případně jejich výši zastropovat tak, aby nedocházelo k destruktivnímu zdanění.

Za druhé je nutné zavést nová pravidla evidence benefitů, aby byl zaměstnavatel schopen plnit své povinnosti z titulu plátce daně z mezd, kdy odvádí daně a pojistné za své zaměstnance a také plnit i své daňové povinnosti jako poplatník daně z příjmů právnických osob.


Zásadní změny:

  • zavedení limitu ve výši 1/2 průměrné mzdy (21.983 Kč pro 2024) do něhož je nepeněžní příjem z benefitů osvobozen u zaměstnance a nedaňovým nákladem zaměstnavatele a po jeho překročení se režim otáčí a příjem se stává de facto nepeněžní mzdou zaměstnance a uznatelným nákladem zaměstnavatele
  • změna definice příjmů zaměstnance souvisejících s vytvářením podmínek pro výkon práce, které nejsou předmětem daně
  • osvobození příjmů zaměstnance plynoucích z účasti na akcích pořádaných zaměstnavatelem

Jelikož se jedná o materii velice složitou s řadou změn a výklad není jednoznačný, vydala finanční správa Metodickou informaci k zaměstnaneckým benefitům, jejímž cílem je posílení právní jistoty daňových poplatníků. Naplněním cíle této informace si nejsem jist, což po jejím přečtení posoudíte jistě sami.


Grinex je připraven vám poskytnout odborné poradenství v oblasti odměňování zaměstnanců a jeho optimálního nastavení z pohledu dopadů na daňové a pojistné povinnosti.