Konečně jasno u dohod o provedení práce.

Konečně jasno u dohod o provedení práce.

Po smršti kritiky na schválený režim dohod o provedení práce v rámci konsolidačního balíčku přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k zásadní úpravě tohoto režimu a posunu účinnosti změny z 1.7.2024 na 1.1.2025.

Změna byla odhlasována sněmovnou ve třetím čtení jako pozměňovací návrh zákona o investičních společnostech. Žádné problémy při následujícím schválení senátem a prezidentem se neočekávají.

Cílem změny je zabránění řetězení dohod a zároveň zjednodušení režimu oproti původnímu řešení a poskytnutí větší jistoty zaměstnavatelům při plánování nákladů na využití dohodářů.

Zavádí se tzv. režim oznámené dohody, který může využít vyšší limit 10.500 Kč (čtvrtina průměrné měsíční mzdy), do kterého zaměstnavatel neodvádí pojistné a zdaňuje se srážkovou daní 15 %. Ovšem tento limit lze využít pouze u jedné dohody zaměstnance a zaměstnavatele, která je nahlášena do registru vedeného ČSSZ.

Pro všechny další dohody zaměstnance s jinými firmami už bude platit limit 4.000 Kč od něhož je nutné platit pojistné se všemi odvody v plné výši.

Veškerá komunikace s ČSSZ bude probíhat elektronicky. Přesto se zaměstnavatelé obávají zvýšené administrativy.


Náš HR tým vám rád pomůže s nastavením tohoto nového režimu.