Nová pravidla pro zaměstnavatele u dohod o provedení práce s nástupem letních prázdnin

Nová pravidla pro zaměstnavatele u dohod o provedení práce s nástupem letních prázdnin

Původní návrh zákona počítal se zavedením dvou limitů pro účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce. Tato úprava byla zrušena ještě před nabytím účinnosti, a to výše zmíněnou novelou zákona č. 163/2024 Sb. Povinnost hlásit měsíčně všechny dohody o provedení práce je další změna, kterou přinesl konsolidační balíček.

S účinností od 1. 7. 2024 musejí zaměstnavatelé evidovat všechny zaměstnance, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce (DPP). Přihlásit musí všechny stávající zaměstnance na DPP do 20. 8. 2024.

Do konce roku 2024 nicméně stále platí, že pokud příjem u dohodářů nepřesáhl 10 000 Kč v daném měsíci, nejsou účastni nemocenského a důchodového pojištění. Změnu v pojištění dohodářů by měla přinést úprava zákona s účinností od 1. ledna 2025.


Změny od 1. července 2024


• Evidence všech zaměstnanců pracujících na základě Dohody o provedení práce


Zaměstnanci mohou být přihlašováni standardně prostřednictvím formuláře „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, nebo prostřednictvím formuláře pro hlášení příjmů: e-Podání VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“. Vyplněním Výkazu lze zároveň registrovat zaměstnance. Nový elektronický formulář bude na webu ČSSZ k dispozici od 1. 8. 2024. V hlášení budou zaměstnavatelé uvádět jmenovitě všechny zaměstnance, se kterými mají uzavřenou dohodu o provedení práce, i přes to, že s nimi v daném měsíci nebyla zúčtována žádná odměna. Kromě identifikace zaměstnance, uvede zaměstnavatel i výši příjmů zúčtovaných na dohodu o provedení práce u daného zaměstnance v daném měsíci.

Změna přinese zvýšenou administrativu pro zaměstnavatele, se kterou jsme ale připraveni vám pomoci.