Znalecký ústav

Znalecký ústav

Služby znaleckého ústavu poskytujeme rychle a v nejvyšší možné kvalitě. Dokážeme ocenit každý segment vašeho podnikání, ať už jste drobný živnostník nebo nadnárodní koncern.

Kromě odhadů spadá do našeho znaleckého ústavu i řízení, plánování a organizace ekonomiky podniku. V rámci cen a odhadů jsme schopni poskytnout znalecké posudky podniků a jejich částí, hmotného a nehmotného majetku, nepeněžitých vkladů do společnosti, movitých věcí, strojů a zařízení či motorových vozidel.

Pomůžeme vám taktéž zpracovat plány obchodní činnosti dle metodiky ČNB k podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Naše společnost Grinex Appraisals s.r.o. je zapsána na seznamu znaleckých ústavů České republiky.

Odpovědná osoba:

Milan Němec

Managing Partner

email: milan.nemec@grinex.cz

tel.: +420 222 516 889

Neváhejte se zeptat

Máte otázky ohledně služeb znaleckého ústavu? Stačí odeslat dotaz a Vaše kontaktní údaje a my Vás budeme brzy kontaktovat.

4 + 2 =