Co pro nás znamená moderní účetnictví?

Co pro nás znamená moderní účetnictví?

Účetnictví je a bude nejvýznamnějším ukazatelem výkonnosti firem. Přesto se u klientů často setkáváme s účetními systémy, které obsahují řadu nedostatků výrazně omezujících jejich přínosy.

V Grinexu proti nedostatkům účetních systémů bojujeme. Ctíme tři základní myšlenky, které zvyšují využitelnost námi zpracovávaných účetních informací:

  1. Účetní systém musí být vytvořen přesně na míru klientovi.
  2. Účetnictví musí být automatizované a informace kdykoliv dostupné.
  3. Účetní informace musejí být připravené co nejrychleji.

Každá z těchto myšlenek si zaslouží podrobnější vysvětlení.

Účetní systém musí být vytvořen přímo na míru klientovi

Náš přístup stojí na myšlence, že účetní systém musí přinášet přidanou hodnotu především klientovi. Toho lze dosáhnout pouze tím, že přesně pochopíme jeho podnikání a nastavíme systém tak, aby dokázal řešit všechny jeho potenciální problémy. Aby toho byl účetní systém opravdu schopen, je nutné odsunout do pozadí účetní pravidla vyžadovaná státem a budovat systém od počátku jinak. Účetní pravidla jsou přirozeně primárně nastavena tak, aby zajistila výběr daní, nikoliv aby byla výhodná pro firmy.

Každý klient má specifické potřeby a způsob prezentace účetních informací jim musí odpovídat. Předepsané účetní výkazy jsou nedostatečné a jejich praktická využitelnost pro řízení společnosti je nulová.

Klientům proto vytváříme přesně na míru přehledné dynamické reporty, které umožňují zobrazení potřebných informací během pár kliknutí. Účetní systém obsahuje vysokou míru detailu, kterou lze v reportech pohodlně dle libosti zobrazovat.

Účetnictví musí být automatizované a informace kdykoliv dostupné

Účetní systém musí být schopen zpracovávat velké objemy dat, díky kterým lze provádět podrobné analýzy hospodaření společnosti. To však není možné bez automatizace účetních procesů, neboť není v lidských silách do systému ručně zadávat data s požadovanou úrovní detailu. Účetní systém musí být chápán v souvislostech a musí umět automaticky spolupracovat s dalšími systémy společnosti, aby dokázal přinést ucelený obraz o její výkonnosti.

Po splnění těchto předpokladů od nás klient může dostávat informace jako:

  • marži na produkt/zákazníka/oddělení,
  • podrobnou analýzu tržeb,
  • analýzu ziskovosti zákazníků,
  • predikci cash flow,
  • what-if analýzu.

Do námi vedeného účetnictví je klient schopen kdykoliv nahlížet, neboť spoléháme na cloudová řešení a systémy jsou přístupné on-line. Díky tomu klient není limitován tím, kdy dostane vytištěný report, ale účetní informace si může sám zobrazit, kdykoliv chce.

Účetní informace musejí být připravené co nejrychleji

Běžné účetní výkazy obsahují informace, které jsou v době zveřejnění výkazu více než rok staré. Hodnota takové informace se blíží nule.

Klient musí účetní informace dostávat co nejčastěji a v co největším detailu. Jako nejdelší přijatelnou periodu účetních informací chápeme kalendářní měsíc. Aktuálnost informací je velice důležitá a spolehnutí se na automatizované systémy umožňuje zobrazování informací na denní nebo i na kratší bázi.

Pokud byste rádi věděli, jak můžeme zlepšit účetní systém ve vaší společnosti, neváhejte nás kontaktovat.