Blockchain a účetnictví
Blockchain | Foto: Davidstankiewicz, Wikimedia Commons

Blockchain a účetnictví

Pokud si říkáte, že blockchain je něco, co souvisí s kryptoměnou Bitcoin, nejste daleko od pravdy. Pod tímto anglickým názvem se ale skrývá i technologie, která může zcela změnit způsob zpracovávání účetnictví.

Jak to vlastně funguje?

Blockchain je decentralizovaná forma databáze, do níž se anonymně zaznamenávají veškeré transakce, které byly provedeny například v rámci jedné měny. Je to chronologický řetězec záznamů, který neustále roste a je sdílený mezi všemi uživateli systému. To znamená, že blockchain je neovlivnitelný zvnějšku, neboť podvodník by musel zfalšovat záznamy všech uživatelů, kteří transakce ověřují.

Tento systém v současné době funguje jako určitá „účetní kniha“ kryptoměn (jako je například bitcoin). Blockchain zaznamenává všechny provedené transakce a ověřuje jejich platnost. Podobně jako u kryptoměn by však mohl posloužit v oblasti účetnictví. To by s sebou přineslo výrazné ulehčení práce a zároveň i zvýšení bezpečnosti.

Vize budoucnosti

Účetnictví funguje na základě ukládání a zpracovávání dokladů, které slouží jako důkaz o uskutečnění účetní operace. Blockchain nutnost dokladů odstraňuje, neboť důkazem o uskutečnění dané transakce je samotná databáze. Účetní jednotky by tedy pomocí blockchainu mohly zapisovat údaje o transakcích rovnou do sdílené databáze, čímž by mohl vzniknout propojený systém trvale uchovaných účetních informací. To je však stále pouze vize budoucnosti a oproti současnému systému by se jednalo o opravdu revoluční změnu.

Odstranění možnosti falšovat doklady

Blockchain však může přinést i menší změny, které si lze mnohem lépe představit i v prostředí současných účetních technologií.

Blockchain má potenciál odstranit možnost falšovat nebo pozměňovat účetní doklady. Při vydání účetního dokladu by byl vytvořen jeho otisk, který by byl v okamžiku vydání zapsán do blockchainové databáze. V budoucnu by pak při kontrole platnosti dokladu stačilo znovu vygenerovat jeho otisk a výsledek porovnat s variantou uloženou v databázi. Jakékoliv změny by byly rychle a snadno odhalitelné.

Elektronizace účetnictví

Díky zcela průkazným elektronickým dokladům by bylo možné odstranit jeden z nejarchaičtějších aspektů současných účetních systémů, tedy spoléhání na výměnu dokladů ve fyzické podobě. Díky tomu by bylo možné začít výrazně omezovat ruční práci při vedení účetnictví a mnohem více by se dalo spolehnout na automatizaci účetních procesů.

Zásadní dopad by blockchain mohl mít také na provádění auditů, tedy nezávislého ověření správnosti údajů v účetních výkazech. Blockchain je pro tuto činnost velice účinnou technologií, která by mohla omezit nutnost ručního provádění některých kontrol, což by pomohlo další automatizaci auditů. Nesdílím názor, že audit jako činnost kvůli blockchainu zanikne, bude se ale moci soustředit na jiné oblasti účetnictví.

Kdy můžeme využití blockchainu očekávat?

Blockchain je technologie s potenciálem změnit finanční systém stejným způsobem, jakým internet proměnil média. Již dnes tedy existují tlaky na přijetí blockchainových technologií, ale i na jejich odmítnutí.

Blockchain se v současnosti používá u kryptoměn, jako je například Bitcoin. Čas jeho příchodu do velice konzervativní oblasti účetních systémů je nicméně velice těžké předpovídat. Je však každopádně jasné, že blockchain je velice zajímavá technologie s obrovským potenciálem, která si rozhodně zaslouží naši pozornost.