Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Počátkem roku 2016 nabyla účinnost novela zákona o účetnictví, v rámci které došlo – kromě dalšího – také k rozdělení účetních jednotek do jednotlivých kategorií. Zařazení účetní jednotky do určité kategorie s sebou nese zákonem specifikované povinnosti ohledně vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a jejího…