Novinky v účetnictví v roce 2018

Novinky v účetnictví v roce 2018

Rádi bychom upozornili, že koncem roku 2017 byla nepatrně novelizována česká účetní legislativa. S účinností od 1. 1. 2018 tak došlo k drobným změnám v zákonu o účetnictví a také v prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví, včetně vyhlášky číslo 500/2002 Sb. pro podnikatele, a…

Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Počátkem roku 2016 nabyla účinnost novela zákona o účetnictví, v rámci které došlo – kromě dalšího – také k rozdělení účetních jednotek do jednotlivých kategorií. Zařazení účetní jednotky do určité kategorie s sebou nese zákonem specifikované povinnosti ohledně vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a jejího…