Těžké časy pro soudní znalce hned tak neskončí

Těžké časy pro soudní znalce hned tak neskončí

Koncem letošního ledna vláda předložila návrh nového zákona o soudních znalcích, který nyní čeká na schválení parlamentem. Pokud zákon projde ve stávající podobě, nebude bohužel přínosem pro samotné soudní znalce ani pro české soudnictví.

Uvedený návrh novely původního zákona z roku 1967 soudní znalce nepotěší, protože nijak neřeší hlavní problémy v oboru. Případné schválení zákona ve stávající podobě by přineslo jen další represe vůči znalcům, a to bez adekvátního navýšení znalečného.

Současná výše tabulkové odměny, tj. „až“ 350 Kč za hodinu vysoce odborné práce specialisty v daném oboru, je sice novelou navyšována „až“ na 550 Kč za hodinu, nicméně ani tato výše maximální sazby nereflektuje současný stav ve společnosti. Je bohužel smutný fakt, že stát si vůbec neváží znalců, odborníků ve svých oborech. Přitom činnost těchto specialistů je pro fungování českého soudnictví více než nezbytná a nezastupitelná.

Novela zákona navíc vůbec neřeší nevyjasněnou otázku, zda je možné znaleckou činnost považovat za podnikání. Spíše než o podnikatelskou činnost zřejmě půjde o jistý způsob nevolnictví, kdy stát znalcům celou řadu věcí nařizuje, vyžaduje od nich odpovědnost, trestá je vysokými sankcemi a nakonec je ve většině případů odmění pod úrovní jejich nákladů.

Pokud nebude nalezeno systémové řešení jak soudní znalce adekvátně odměňovat, bude těchto odborníků dále ubývat. Nízká bude samozřejmě i šance, že se do oboru podaří nalákat nové, dostatečně kvalifikované zájemce.