Umělá inteligence zasahuje daňové poradenství

Umělá inteligence zasahuje daňové poradenství

Produkt Tax Foresight, který se využívá v Kanadě, ukazuje, jak mohou strojové učení a umělá inteligence ovlivnit budoucnost daňového poradenství.

Jedná se totiž o nástroj, který dokáže předvídat výsledky daňových sporů. Celý systém je založený na analýze soudních rozhodnutí. Ta jsou elektronicky zpracována a jejich parametry a výsledky se používají pro vyhodnocení nových případů. Následující otázky ilustrují, kde může Tax Foresight pomoci:

  • Jsou výdaje za hmotný majetek nákladem, nebo technickým zhodnocením?
  • Je osoba zaměstnancem, nebo nezávislou OSVČ?
  • Je společnost se zahraničním sídlem a zároveň se zisky na území Kanady povinna tyto zisky v Kanadě danit?

Kromě uvedených příkladů umí nástroj řešit řadu dalších daňových témat.

Vše funguje tak, že si uživatel nejdříve zvolí téma daňové otázky – například právě dotaz, zda jsou výdaje spojené s hmotným majetkem nákladem, nebo technickým zhodnocením. Potom vyplní dotazník o přibližně třiceti otázkách, pomocí kterých systém lépe pochopí zkoumaný případ a následně rozhodne, zda jde o náklad nebo o technické zhodnocení. Ukáže také míru jistoty, kterou rozhodnutí dává, a zároveň nabídne slovní vysvětlení, proč se rozhodl zrovna takto.

Nahradí stroj soudy?

Systém má jednoznačně řadu přínosů. Má však také možná negativa. Používají ho totiž jak firmy, tak i daňoví poradci a finanční úřady. Pokud si každá z těchto stran před potenciálním soudním sporem „vyzkouší“ výsledek v Tax Foresight a vyjde jí vysoká pravděpodobnost prohry, k soudu nejspíše nepůjde. Může se tedy stát, že Tax Foresight nahradí rozhodnutí soudů. Soud by ve skutečnosti mohl rozhodnout jinak, ale strany sporu se k němu v důsledku předpovědi vůbec nedostanou.

Je pouze otázkou času, než se podobné systémy začnou objevovat i mimo Kanadu. Nelze ale očekávat, že budou neomylné. Daňoví poradci by měli být schopni poznat slabiny systému a vyhodnotit, kdy má smysl jít do sporu i přesto, že předpověď vychází v neprospěch klienta.