Zlepšete firemní výkonnost s automatizovanou finanční analýzou

Zlepšete firemní výkonnost s automatizovanou finanční analýzou

Lidé z finančních oddělení často bývají v situaci, kdy sotva stíhají plnit své základní úkoly. To má za následek, že sice vyplní předpřipravené reporty, ale na hlubší analýzu dat jim nezbývá čas.

Tento nepříjemný stav je možné změnit, pokud se příprava účetních výstupů a analýz do velké míry zautomatizuje. To umožní nejen výrazně urychlit přípravu reportů, ale také se tím rozšíří rozsah informací, které můžou reporty poskytovat.

Neplýtvejme časem zaměstnanců

Proč plýtvat schopnostmi a časem zaměstnanců na ruční vyplňování výkazů, když stroj dokáže stejnou práci zvládnout ve zlomku času?

S pomocí moderních IT technologií dokážeme vytvořit systém, který na základě účetních dat během několika sekund připraví rozvahu, výsledovku nebo finanční analýzu firmy, a to včetně slovního vysvětlení vývoje jednotlivých ukazatelů. Výhodou takového systému je možnost vše nastavit přesně podle potřeb klienta. Indikátory lze libovolně definovat a systém umožňuje jejich odlišnou aplikaci pro jednotlivá oddělení firmy. Výstupy ze systému lze stahovat do reportů v Excelu, v Power BI nebo třeba automaticky rozesílat e-mailem.

Reporty jsou hotové pár minut po doúčtování období

Finanční oddělení tedy s pomocí automatizace může připravit reporty o hospodaření firmy do několika minut po doúčtování období. Tyto reporty navíc mohou být mnohem kvalitnější a poskytnout podstatně hlubší analýzu účetních dat. Z vlastní zkušenosti vím, že řada finančních oddělení reporty připravuje spíše v řádu dnů než v řádu minut, což je nepřijatelně dlouhá doba.

Obdobný systém lze samozřejmě využít ke zpracování jakýchkoliv dostupných dat, nejen těch účetních. Firmy jsou plné zajímavých provozních informací, ale ty jsou ignorovány, protože jsou těžko dostupné a složitě zpracovatelné bez nástrojů pro automatizovanou analýzu. Firmy se tak zbytečně připravují o potenciální konkurenční výhodu.

Teprve propojení finančních a nefinančních informací dokáže dát ucelený obraz o hospodaření firmy a umožní firmám používat pokročilé nástroje řízení výkonnosti jako například Balanced scorecard.