Přijdou daňoví poradci a advokáti o právo mlčet?

Přijdou daňoví poradci a advokáti o právo mlčet?

Tohle už bohužel dobře známe. Vláda už po několikáté přichází s pokusem zavést další oznamovací povinnost, tentokrát pro daňové poradce, advokáty, účetní a jejich klienty. V konečném důsledku může dojít k narušení jejich práva na mlčenlivost. Ta je přitom základním předpokladem pro to, aby lidé svým daňovým poradcům nebo advokátům důvěřovali.

Na stole – nebo přesněji ve vnějším připomínkovém řízení – je nyní novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která zavádí povinnost ohlašovat jakoukoli aplikaci přeshraničních obchodních transakcí či postupů, které mají znaky „potenciálně agresivního daňového plánování“. Novela má do českého práva implementovat evropskou směrnici DAC 6.

Co nový zákon říká?

Novela definuje charakteristické znaky, jejichž naplněním vzniká oznamovací povinnost. Tyto znaky jsou uvedeny poměrně neurčitě a široce a osoba, která se bude chtít vyhnout riziku pokuty až 1,5 milionu korun, bude proto nucena oznamovat velké množství přeshraničních obchodních operací.

Lhůta pro podání oznámení je 30 dnů od zahájení realizace přeshraničního uspořádání. Zákon má plánovanou účinnost od 1. července 2020 a mají být oznamovány přeshraniční transakce či postupy k jejichž zavedení byl učiněn první krok od 25. června 2018, tj. ode dne platnosti směrnice EU.

Zakopaný pes

Navržený zákon účelově obchází státem uznanou mlčenlivost daňových poradců a advokátů, když ji sice formálně uznává, ale zároveň jim nařizuje splnit oznamovací povinnost prostřednictvím jejich klienta, samozřejmě pod hrozbou sankce. Smyslem mlčenlivosti je ochrana informací mezi daňovým poradcem, respektive advokátem a klientem a je základním předpokladem pro to, aby občané mohli s důvěrou využívat služby těchto profesionálů.

Právě narušení důvěry mezi daňovými poradci, advokáty a jejich klienty a odrazení od využívání jejich služeb je cílem tohoto zákona. Je ostatně možné se o tom přesvědčit přímo v preambuli směrnice DAC 6. Návrh je zároveň v rozporu se zákazem sebeobviňování, protože ukládá poplatníkům povinnost oznamovat operace, které jsou v rozporu nebo potencionálně v rozporu s daňovými zákony.

Pirátský útok na práva nás všech

Česká vláda se naštěstí zatím neinspirovala v Německu a Polsku, kde jde národní implementace za text směrnice EU a oznamovací povinnost se má vztahovat i na vnitrostátní transakce. Vládní návrh zákona bude ovšem projednán ve sněmovně a je velice pravděpodobné, že někteří poslanci a jejich strany ho budou chtít využít k dalšímu útoku na mlčenlivost daňových poradců a advokátů. Určitě se neubrání pokušení napodobit pokus Pirátů a jejich poslance Michálka při projednávání novely daňového řádu v roce 2018. Buďme ostražití, protože jde o hodně. V sázce není nic menšího než svoboda občanů této země.