Maximální vyměřovací základ pro rok 2020

Maximální vyměřovací základ pro rok 2020

Od roku 2020 dochází ke zvýšení maximálního ročního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. Limit pro rok 2020 bude činit 1 672 080 Kč, jedná se o 48násobek průměrné mzdy pro rok 2020, která činí 34.835 Kč. Výše maximální vyměřovacího základu přímo ovlivňuje i výpočet solidární daně.

Od 1.7.2019 došlo ke snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatele. Celkový odvod pojistného zaměstnavatele je tedy aktuálně 33,8%. Sazba pojistného u zaměstnance zůstala beze změny.