COVID-19. Jak aktuálně postupovat v oblasti daní? Obraťte se na nás.

COVID-19. Jak aktuálně postupovat v oblasti daní? Obraťte se na nás.

Bohužel, je nepochybné, že současná pandemie COVID-19 bude mít negativní dopad na finanční situaci mnoha firem a jednotlivců a může způsobit to, že nebudou schopni plnit své daňové povinnosti řádně a včas.

Vláda zatím ústy ministryně financí přislíbila zrušení sankcí za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob na 3 měsíce, čímž hodlá posunout termín pro podání až na začátek července. Právnickým osobám mají být sankce promíjeny pouze, když prokáží negativní dopad nákazy či opatření proti nákaze na jejich fungování. Více ZDE. Bohužel oznámení konkrétních opatření odkládá až na příští týden, což zvyšuje nejistotu.

Nabízíme několik opatření v oblasti daní, která je možné přijmou prakticky ihned a která mohou pomoci.

  • využijte možnost odkladu podání přiznání a zaplacení daně z příjmů až do 1.7.2020 prostřednictvím zplnomocnění daňového poradce či advokáta
  • posunutím lhůty pro podání daňového přiznání se automaticky posouvá i lhůta pro podání přehledů OSVČ k sociálnímu a zdravotnímu pojištění až na srpen, kdy je splatný i případný doplatek pojistného
  • podejte žádost o zrušení či snížení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů, které jsou splatné 15.3. a 15.6. 2020
  • v určitých případech lze žádat o posečkání platby daně nebo rozložení plateb do splátek
  • uschovávejte veškeré doklady a potvrzení o nařízených opatřeních a karanténách, mohou být využity při dalších jednáních

Obraťte se na náš daňový tým. Rádi pomůžeme nebo poradíme.