ODKLAD PLATEB NÁJEMNÉHO

ODKLAD PLATEB NÁJEMNÉHO

Vláda předložila Sněmovně k projednání na její schůzi 7.4. další ze série zákonů na zmírnění dopadů epidemie koronaviru.

Tentokrát jde o odklad plateb nájemného za nájem či pacht prostor nebo místnosti sloužících k provozování podnikatelské činnosti.

Na základě předloženého zákona pronajímatel nemůže ukončit nájemní vztah pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného nebo služeb, pokud prodlení nastalo v době od 12.3. do 30.6.2020 převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

Pronajímatel má právo nájem ukončit, pokud nájemce neuhradí dluh z výše uvedené doby nejpozději do 31.3.2022.

Návrh zákona obsahuje jistou výjimku z výše uvedených ustanovení v případě, že pronájem je jediným zdrojem obživy pronajímatele.

Jak už jsme uvedli, jedná se zatím pouze o návrh zákona, který může před a v průběhu projednávání Sněmovnou doznat významných změn a zdržíme se komentáře. Každopádně by se jednalo o velice významný a poměrně riskantní zásah do oblasti soukromého práva.

Na návrh výše zmiňovaného zákona se můžete podívat ZDE.