Firmy získají slevu 5% na sociálním pojištění pro zaměstnance ve zkráceném pracovním poměru.

Firmy získají slevu 5% na sociálním pojištění pro zaměstnance ve zkráceném pracovním poměru.

Od 1. února 2023 si dle zákona č. 216/2022 Sb., zaměstnavatelé budou moci při splnění všech zákonných podmínek poprvé uplatnit u zaměstnanců pracujících na částečný úvazek, slevu 5% na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem. Podmínkou bude, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance pohybovala v rozsahu 8 až 30…