Google zvítězil v daňovém sporu s Francií o 1,3 miliardy EUR

Google zvítězil v daňovém sporu s Francií o 1,3 miliardy EUR

Správní soud v Paříži 12. července rozhodl, že dceřiná společnost Google Ireland Limited, jejímž prostřednictvím prodával Google své reklamní produkty ve Francii a jiných evropských zemích, nemusí zaplatit výše uvedený doměrek daně ze zisků realizovaných ve Francii.

Soud konstatoval, že tato společnost ve Francii nevytvořila stálou provozovnu a tudíž její zisky podléhají podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění pouze zdanění v Irsku.
Rozhodnutí je často interpretováno jako překvapivé a zlomové a poskytující globálním technologickým firmám silný argument při daňovém plánování.

Pro mne je tento rozsudek hlavně dobrou zprávou o nezávislosti soudů ve Francii. V době, kdy probíhá hon na čarodějnice, denně čteme o boji proti nelegálnímu přesouvání zisků, šéfové firem jsou zváni ke slyšení do parlamentů, všechny zla jsou přičítána neplacení dostatečně vysokých daní a otázka zdanění je posouvána do roviny morálky, dokázal pařížský soud věcně analyzovat problém a svým rozhodnutím jít proti proudu a veřejnému mínění živenému servilními médii.

Nicméně velkou precedenční sílu tomuto rozsudku do budoucna nepřisuzuji z následujících důvodů:

  • Nejednalo se o rozsudek nejvyšší soudní instance a ministr financí se nechal slyšet, že se proti rozsudku odvolá.
  • Doměřená daň se týkala let 2005 až 2010.
  • Věc je posuzována podle relativně staré a nemoderní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Irskem a Francií z roku 1966.
  • Zatím není účinný Mnohostranný nástroj pro boj proti krácení daní a přesouvání zisků, který všechny rozvinuté země včetně Francie a Irska signovaly.