Odpovědnost statutárních orgánů za převodní ceny

Odpovědnost statutárních orgánů za převodní ceny

Chyby v nastavení převodních cen mohou vést ve výjimečných případech až k trestní odpovědnosti členů statutárních orgánů. Ti si však toto riziko často neuvědomují.

Převodní ceny se nejčastěji týkají nadnárodních skupin firem. V českém prostředí to skoro vždy znamená, že česká firma je členem nadnárodní skupiny řízené ze zahraniční centrály a členové jejích statutárních orgánů jsou v situaci podřízených „zaměstnanců“. Přitom mají jasnou povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. To však může být v rozporu se zájmy skupiny – její priority nemusejí být zcela slučitelné s prospěchem české dceřiné společnosti.

Snadno se může stát, že skupina nadiktuje české dceři metodiku převodních cen, která není v souladu s místními zákony. To neznamená, že chce vědomě krátit daň. Stačí, aby byla skupinová metodika vytvořena na míru jiné jurisdikci než české, a problém s kompatibilitou je rázem na světě.
Časté jsou však i případy, kdy chce skupina z dceřiné společnosti získat maximum prostředků, a proto převodní ceny nastaví až příliš agresivně. Protože statutární zástupce je vůči skupině v podřízené pozici, musí převodní ceny akceptovat. Tím se však dostává do nepříjemné situace a může se dopustit zkrácení daně.

Zkrácení daně je definováno jako jakékoliv úmyslné jednání pachatele, v jehož důsledku je pachateli v rozporu se zákonem vyměřena nižší daňová povinnost nebo k vyměření vůbec nedojde.

Podle paragrafu 240 odstavce (3) trestního zákoníku se zkrácení daně ve velkém rozsahu – je-li navíc spojeno s organizovanou skupinou působící ve více státech – trestá odnětím svobody na pět až deset let! Škoda velkého rozsahu je přitom definována jako škoda dosahující částky nejméně 5 milionů korun. Nadnárodní skupina odpovídá definici organizované skupiny působící ve více státech a dosáhnout škody 5 milionů korun není v případě převodních cen v nadnárodní skupině nijak složité.

Trest odnětí svobody za chyby v převodních cenách je opravdu extrémní možností a v praxi zatím nebyl uplatněn. Je ovšem fakt, že členové statutárních orgánů rozsah své odpovědnosti často podceňují. Určitě se proto vyplatí být ve střehu a věnovat problematice převodních cen dostatečnou pozornost