Podpora ze strany státu k 23.10.2020

Podpora ze strany státu k 23.10.2020

Cílem článku je podat aktuální informace o dostupné či připravované podpoře pro podnikatele zasažené pandemií COVID-19 a krizovými opatřeními vlády.

Úvodem nelze nezmínit, že právě procházíme stavem totální ztráty důvěry občanů ve stát, který byl znásilněn bandou zločinců a zbývá jediné: apelovat na občanskou soudržnost, lidskou solidaritu, vzájemnou ohleduplnost. Musíme věřit, že tuto krizi překonáme “státu navzdory”, ne pod vedením státu.

Jak zřejmě všichni víte, od 22. října 2020 6:00 hod. jsou účinná vládní nařízení omezující pohyb osob, provoz obchodu a služeb a provoz orgánů veřejné moci. Texty jednotlivých usnesení vlády přikládáme.

Usnesení Vlády ČR – Pohyb osob

Usnesení Vlády ČR – Omezení obchodu a služeb

Usnesení Vlády ČR – Orgány veřejné moci

POMOC ADRESOVANÁ PODNIKATELŮM:

Kompenzační bonus

Sněmovna včera schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu ve výši 500 Kč denně. Zbývá projednání Senátem a podpis prezidenta.

 • o pomoc mohou žádat živnostníci a společníci malých s.r.o. na místně příslušném finančním úřadu
 • lze žádat za období od 5.10. do 4.11. s možností automatického prodloužení, které je více než pravděpodobné
 • žadatel musí mít tzv. dominantní zdroj obživy v období od 1.června do 30. září v oblastech postižených vládními restrikcemi
 • žádat mohou i subjekty, jejichž byznys je přímo navázán na zavřené obory a klíčovou podmínkou je omezení navázané činnosti alespoň o 80%
 • kompenzační bonus nelze kombinovat s jinou přímou pomocí
 • přehledná tabulka a vládní návrh zákona schválený sněmovnou jsou přiloženy

Tabulka – Kompenzační bonus

Návrh zákona o kompenzačním bonusu

COVID nájemné II

Od 21.10. lze podávat žádosti o podporu podle výzvy 2 k programu COVID – nájemné.

 • Podpora určena podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období od 1. července do 30. září a participace pronajímatele ve formě jakékoliv slevy na nájemném není požadována.
 • Veškeré detaily k výzvě naleznete ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ

 • 400 Kč denně získají OSVČ, kteří kvůli uzavření školy nebo jiného zařízení pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.
 • O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO.
 • Detailní informace ZDE.

Další specializované programy

 • COVID – Kultura
 • COVID – Bus
 • COVID – Sport II
 • O těchto programech jsme již informovali v předchozích aktualitách.

  DAŇOVÉ ÚLEVY

  Daňový liberační balíček

  Termín splatnosti všech daňových povinností splatných od 1.10. se posunuje do 31.12 formou prominutí úroků z prodlení z pozdní úhrady. Znamená to, že v případě nedodržení náhradního termínu 31.12. bude úrok z prodlení vyměřen za období již od data původní splatnosti.

  Odložení všech čtyř fází EET

  Všechny 4 fáze EET byly odloženy do 1.1.2023, což by mělo znamenat praktický konec EET. Ministerstvo financí už nepreferuje dříve deklarované narovnání podnikatelského prostředí, ale za prioritu považuje samotnou záchranu podnikání. Z toho vyplývá, že EET je považována za překážku záchrany podnikání.

  OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍ DO OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

  Program Antivirus

  • Program Antivirus A se prodlužuje do konce roku. V případě nuceného omezení provozu v důsledku rozhodnutí vlády se náhrada mezd zvyšuje na 100% včetně odvodů na veřejné pojištění. Strop náhrady se zvýší z 39 tisíc Kč na 50 tisíc Kč.
   Více ZDE.
  • Náhrada mzdy zaměstnance v povinné karanténě zůstává stále ve výši 80%.
  • Případné prodloužení programů Antivirus B (částečná nezaměstnanost) a C (odpuštění odvodů sociálního pojištění) projedná vláda v průběhu příštího týdne.
  • Vládní návrh zákona o kurzarbeitu je ve sněmovně, ale neočekáváme jeho účinnost před koncem roku.

  Krizové ošetřovné

  Vládní návrh zákona byl schválen sněmovnou a byl již postoupen Senátu. Žádosti bude možné podávat po dni účinnosti zákona. Více naleznete ZDE.

  • nárok má zaměstnanec včetně nemocensky pojištěných DPP/DPČ, který nemůže vykonávat práci z důvodů ošetřování/péče o
   • dítě mladší 10 let
   • nezaopatřené dítě závislé na péči jiné osoby bez omezení věku
   • osobu starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
   • děti, které se nemohou zúčastnit výuky z důvodů nařízení karantény v rodině
  • ošetřovné je možno pobírat po celou dobu mimořádného opatření
  • výše ošetřovného činí 70% denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč denně; na ošetřovném se mohou 2 osoby střídat i po dnech
  • Pozor: za dny vyhlášených prázdnin ošetřovné nenáleží!

  Změna zákoníku práce

  Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová přišla s pozoruhodným návrhem na změnu zákoníku práce, která by umožňovala zaměstnavateli dát výpověď zaměstnanci bez udání důvodů a bez výpovědní lhůty. Stát by hradil 2 a zaměstnavatel 3 měsíce odstupného. Zaměstnanec by tedy obdržel 5 měsíčních platů jako odstupné. Tato změna by jistě vedla k tolik žádané mobilitě pracovního trhu, která umožní rozvoj perspektivních oborů ekonomiky.

  Návrh bude projednávat sněmovna.